Unité Hygiène et Physiologie du travail – Prof. J. Malchaire

 

http://lesitecoluche.free.fr/common/retour.gif

 

RSI

ERGOrom

SOBANE 2007

SOBANE 2003

Publicaties

Conferenties

Vragenlijsten

ProgramsNEW

Klinisch onderzoek(video)

ERGOrom

ERGOrom: CD-ROM over het herkennen en het voorkomen van musculo-skeletale aandoeningen (RSI)

Het doel van ERGOrom is het verschaffen van informatie aan de verschillende partijen die in de praktijk tussenkomen in de preventie van RSI. Anderzijds willen we de betrokken partijen, voor de preventie van RSI, de nodige hulpmiddelen ter beschikking stellen (vragenlijsten, preventiemethoden, klinisch onderzoek,…) die hen moeten toelaten de verschillende problemen op een efficiënte manier te behandelen.

ERGOrom bevat 6 delen:

1.    Inleiding

2.    Enquete

3.    Klinisch onderzoek

4.    Documentatie

5.    Strategie

6.    Problemen en oplossingen

Voor download ren meer gedetailleerde beschrijving van ERGOrom,  hier klikken.

19€:  Cel Publicaties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel;
fax: 02 233 42 36; e-mail:
publicaties@werk.belgie.be